יד לבנים
סניף טבריה
"גלעד-לזכרם"
אתר להנצחת זכרם ולהנחלת מורשתם של בנים, תושבים ולוחמים בני טבריה, אשר נפלו בעת שרותם בצה"ל, במחתרות, בשרותי הביטחון ובפעולות איבה.
נזכור אותם לעד

בני טבריה שנפלו בחודש שבט

בית יד לבנים טבריה

עיריית טבריה, בשיתוף מפעל הפיס, עורכות שיפוץ נרחב במבנה בית "יד לבנים".
במקום תוצב מערכת ממוחשבת חדשה ומתקדמת, מערכת "גלעד לזכרם", המקושרת לאתר האינטרנט העירוני. כמו כן יוצבו מסכי לד ענקיים, עמדת נר תמיד, אודיטוריום וחדר הנצחה.

להרחבה