סרן נתן גרשוני ז"ל

נתן גרשוני
הדלקת נר בן 30 בנפלו
בן רחל וזליג
נולד בטבריה
בד' בשבט תרע"ח, 17/1/1918
נפל בקרב
בכ' בתשרי תש"ט, 23/10/1948
במלחמת העצמאות
מקום נפילה: משלט שייך-עבד
באזור הגליל
מקום קבורה: ראש פינה
הותיר: אשה וילד

קורות חיים

בן זליג ורחל. נולד בד' בשבט תרע"ח בטבריה, במשפחת אנשי-אדמה מבני העליה השניה.

משסיים את בית-הספר העממי בטבריה השתלם במכונאי ועבד במוסך ובו בזמן הרבה גם לקרוא וללמוד. היה בין מארגני ה"הגנה" בטבריה. אחרי תום ארבע שנות עבודתו במוסך נתקבל כהגאי בסירת-המוטור של המשטרה האנגלית. בשירות זה עשה כשנתים, אך פרש ממנו עם גבור המאורעות בשנות תרצ"ו - תרצ"ט. במאורעות אלה נתמנה כקצין להגנת הכנרת וטבריה. כל ימיו שאף לקנות דעת, ולאחר שעבר מטעם ה"הגנה", לפי בקשתו, לירושלים - למד באוניברסיטה העברית כתלמיד שלא מן-המנין. היה לומד בימים ושומר בלילות.

עם פרוץ מלחמת-העולם השניה התגייס לצבא ובמשך חודש שירות עלה לדרגת קצין. יצא עם ראשוני הבריגדה העברית לאירופה, השתתף בקרבות נגד הגרמנים ונפל בשבי. כל 4 שנות שביו הרבה לקרוא וללמוד.

עם תום המלחמה נשלח לנופש קצר לאנגליה, שם התקשר עם בתו של רופא יהודי-אנגלי נודע, הד"ר ויגודר, ושניהם באו ארצה בתחילת שנת 1946.

עם שובו לארץ החל מיד ללמוד בטכניון העברי בחיפה וטרם הספיק לגמור את חוק לימודיו נקרא שוב לדגל עם פרוץ מלחמת-השחרור. השתתף בפיקוד בהגנת חיפה ובקרבות על משמר-העמק, טנטורה, ג'נין, צמח, משמר-הירדן ועוד. היה אדם רציני, מכונס תוך עצמו וחביב על כל פקודיו ומיודעיו.

נפל ליד מנרה בכ' בתשרי תש"ט (23.10.1948).

הובא למנוחת-עולמים בראש-פינה.

הניח אחריו אשה וילד.

חותנו במנצ'סטר תרם לזכרו סכום ניכר כסטיפנדיה לתלמידים מוכשרים מחוסרי-אמצעים להמשכת לימודיהם.