סמל פנחס פיני כהן ז"ל

מכתב תנחומים ממפקד היחידה
מפקד יחידתו כתב עליו במכתב תנחומים למשפחתו: "מחלקת הסיור, שחייליה, ובתוכם פיני, נבחרו בקפידה, בגלל תפקידיה המגוונים של המחלקה. הוטל עליה להוביל את הגדוד ולבצע משימות מיוחדות. פיני נפל בעת אימוני-ניווט, כשנכנס לשדה-מוקשים בגלל טעות אנוש".