מאיר טולידאנו ז"ל

מאיר טולידאנו
הדלקת נר בן 30 במותו
בן רמו ור' יהודה
נולד בטבריה
בתרנ"ט, 1899
התגורר בטבריה
נהרג בפעולת איבה
בכ"ג באב תרפ"ט, 29/8/1929
בתקופת המאורעות
מקום אירוע: צפת
באזור הגליל
מקום קבורה: צפת - ישן
הותיר: אישה ושני בנים

קורות חיים

נולד בשנת תרנ"ט בטבריה, לאביו הרב ר' יהודה, עסקן צבורי ידוע, בן למשפחת טולידאנו - מיוצאי טולידו הספרדית.

המשפחה מפורסמת בשתים: באהבת ארץ ישראל, שנתקיימה על ידיה למעשה - בישיבה בארץ, דור אחר דור; ובאהבת התורה והדעת, אשר רבים מצאצאי המשפחה הזאת- רבנים, סופרים ועסקנים, היו לה לפה.

בבית אביו נתחנך מאיר על ברכי התורה, המסורת וההשכלה. הוא קונה לו בבגרותו ידיעות עמוקות ורחבות בספרות ישראל לכל תקופותיה, ודן ביחוד בעמקם של הדינים והמשפטים, הנהוגים בישראל, הוא משתלם בלימודים כלליים ורוכש לו את ידיעת הלשונות, המתהלכות בארץ, על בורין. בן תשע עשרה הוא הולך לפריס, ללמוד בבית ספר גבוה ולהשתלם בלשון הצרפתית.

בשובו מפריס נמסרת לו משרה אחראית: גזבר הממשלה בטבריה. שנים אחדות הוא עובד במשרה זאת ועבודתו מתפרסמת לתהלה בסגולות המיוחדות לה: נאמנות, דיקנות וסדר.

אולם העבודה הזאת אינה מניחה את דעתו של מאיר. לבו אומר לו, שאין הוא מביא בעבודתו תועלת מספקת לעמו ולארצו, וגם אין כשרונותיו וידיעותיו באים בה לידי בטוי שלם. הוא עוזב את משרתו, ומשתלם בלימודי המשפט. כעבור זמן הוא נסמך לעריכת-דין ופותח את משרדו בצפת. כאן, במקצוע זה, ידים לפעלו, מבחינה פרטית וגם צבורית.

שמו יוצא בגליל העליון כעורך-דין חריף-שכל, מופלג בתורת המשפטים, שונא בצע ונאמן רוח. ובעסקנותו הצבורית הוא משמש את קהילת צפת ואת מוסדותיה הציבוריים בידיעותיו המשפטיות הרחבות. הוא שירת גם את האוכלוסיה הערבית בסביבה.

כשפרצו מאורעות הדמים בצפת, ביום החמישי, כ"ג באב, התפרצו הפורעים לביתו של מאיר והתנפלו עליו בסכינים ובאלות ברזל. בראשם עמד ערבי, שנשלח ע"י עו"ד ערבי, שעינו היתה צרה בהצלחתו בקרב הערבים. כשעה שלימה נאבק מאיר עם רוצחיו. לשוא היו כל תחנוניו אליהם. וכשקרא מאיר לפניהם מן הקוראן את הפסוקים ואת הלאוין על שפיכת דם נקי - ענו הרוצחים בקריאה: "דין מחמד בסיף", וירוצצו את מוחו. הוא כרע נפל, התבוסס בדמו, ומת במקום.

אשתו היתה עדה לרצח, אך הצליחה להציל את שני ילדיהם, בני השלוש והחמש, במרתף הבית.

מאיר הובא למנוחות בבית העלמין בצפת. הניח אישה ושני בנים.

זכרו הונצח בספרים "יזכור לקדושי אב תרפ"ט", ",חללי בת עמי", "מאורעות הדמים - חמישים שנה לטבח בצפת", ו"מלחמה ושלום בא"י".