אלישע חיים קליערס ז"ל

רשימת פצועים
1. רבקה קורן- 40 שנה, נפצעה באלה, מצבה קשה.
]2. אליעזר בראון- נפצע באלה , מצבו קשה.
3. יעקוב קומבמך- 18 שנה, נפצע באלה, מצבו בנוני.
4. יוסף טויטסר- 14 שנה, נפצע בסכין,מצבו קשה, לא מסוכן.
5. חיים כהן- 18 שנה, נפצע בסכין, מצבו בנוני.
6. דוד פריכלמן- 18 שנה, נפצע בסכין, מצבו בנוני.
7. שושנה אפריאם- נפצעה בסכין, מצבה די קשה.
8. חנה פוקר- 80 שנה, נפצעה בסכין, מצבה קשה.
9. ילד של א. בראון, מצבו רע.
10. מאיר מזרחי- 10 שנה, נפצע באלה, מצבו קל.
11. שושנה סגל- 57 שנה, נפצעה בסכין, מצבה בנוני.
12. טובה סגל- 4 שנים, נפצעה באלה, מצבה בנוני.
13. ב"צ ציולר- נפצע באלה, מצבו בנוני.
14. חיים כהן- 65 שנה, נפצע בסכין, מצבו בנוני.
15. שלמה ניסן- 45 שנה, נפצע בסכין, מצבו קשה מאוד.
16. שמואל ענהבי- נפצע בסכין בראש, מצבו קל.
17. אליעזר כהן- 16 שנה, נפצע באלה, מצבו קל.
18. אליהו כהן- 34 שנה, נפצע באלה, מצבו קל.
19. סלים כהן- 65 שנה, מצבו קל.
20. נועם ליברמן- 30 שנה, מצבו קל.
21. רבקה כץ- 86 שנה, מצבה קל.