סג"מ אליהו אמסלם ז"ל

דברים לזכרו, מחלקתו
הוא הוביל את מחלקתנו באומץ. החליט בתבונה ברגעים הקשים ביותר, כואב הלב על האבדה שאין להשיבה עוד שקרתה כבר בצעדינו הראשונים. כמה תפקידים נכונו לו במשך הימים הבאים...
רצון הברזל התלהבותו ומסירות נפשו ישארו בזיכרון כל אלה שזכו להכירו בשעותיו האחרונות.