סגן יצחק גרוס ז"ל

הדלקת נר
  • אחותי היתה חברה שלו ב 1967 הייתי בן 15 שהוא נהרג הוא היה חמד של בחור והיה מגיע בחופשות אלי ו היה
    להרחבה סגור