משה בן-ציון ברגמן ז"ל

הדלקת נר
  • Doek,ynAre you claiming Saudi Arabia and Qatar had no reason to seek regime change in Syria, as a ...
    להרחבה סגור
  • לסבא רבה שלי שאינני זוכרת אותו , אך לאחרונה אנחנו מהרהרים אודותיו. תהא מנוחתו עדן ויגן עלינו משמים.
    להרחבה סגור