אלישע חיים קליערס ז"ל

רשימת חללי צפת
נופלי קדושי צפת

אפריאת משה - ז"ל
אפריאת פרידה - ז"ל
גולדצוויג שיינדל - ז"ל
טולדנו מאיר - ז"ל
הכהן חכם ישמעאל - ז"ל
הכהן רוזה - ז"ל
כהן חנה - ז"ל
כהן מאיר - ז"ל
כהן מזל - ז"ל
כץ רבקה - ז"ל
מזרחי אהרון - ז"ל
מזרחי אילה - ז"ל
מזרחי ראובן - ז"ל
מזרחי רפאל - ז"ל
ממאן יצחק - ז"ל
פרג'ון לילה - ז"ל
קלירס אלישע - ז"ל