טוראי יעקב פדידה ז"ל

הדלקת נר
 • יעקב דוד יקר מדי יום ביומו אני ממשיכה את הדרך של סטטיה ומתפללת שזכותך תגן עלינו ועל טבריה עירנו ...
  להרחבה סגור
 • יעקב הדוד שלא הכרתי אך רוחך גבורתך ואומץ ליבך מלווים אותי ומשמשים לי דוגמא ומופת יעקב זכרך לא מש ...
  להרחבה סגור
 • יעקב דוד יקר שלא הכרתי בחיי אך חייתי לצלו כל ימי עוד בילדותי סבתי חנה הייתה מדליקה נרות לזכרו
  להרחבה סגור
 • דוד יעקב היקר לא זכיתי לראותך עיני דומעות ברגע זה ותמיד אני מרגישה שאתה חלק מחיי כי את העוז הגבורה ...
  להרחבה סגור